Levensvragen...

De Geestelijk Verzorger helpt mensen om een diepere betekenis te vinden in hun leven door middel van concepten zoals:

  • Wat is de essentie van mijn bestaan
  • Wat is mijn idee van een goed leven
  • Is er meer tussen hemel en aarde? enzovoort.

Dit houdt in dat de Geestelijk Verzorger de zoekende mens helpt om verbinding te maken tussen het aardse leven en dat wat het allerdaagse overstijgt: een geestelijk, of spiritueel bewustzijn. Een Geestelijk Verzorgerer is vaak gebonden aan een religieuze, spirituele of levensbeschouwelijke stroming. Hij kan dus in principe iedereen ondersteunen die in wat voor vorm dan ook in geestelijke nood zit, met het voorbehoud dat ook hij geen behandelaar is.  

Geestelijke verzorging is niet hetzelfde als Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Geestelijke gezondheidszorg is een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt en zich richt op:

  • voorkomen van psychische aandoeningen;
  • behandelen en genezen van psychische aandoeningen;
  • laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan de samenleving;
  • bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.
Een Geestelijk Verzorger is geen psycho-therapeut, maar een professionele en gekwalificeerde hulpverlener bij existentiele problemen.

Herkent u deze vragen?

WAAROM HEB IK DAT NOU?

In situaties waarin je leven plotseling en ingrijpend verandert, stellen veel mensen zich deze vraag. Het antwoord is natuurlijk voor iedereen verschillend. Sommige mensen proberen bijvoorbeeld een les te halen uit datgene wat hen overkomt, anderen stellen de tegenovergestelde vraag: Waarom zou het mij niet overkomen? Ontdek of deze vraag voor jou belangrijk is om te stellen. 

WAARAAN HEB IK DIT VERDIEND?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

WAT KAN IK NU HET BESTE DOEN?

Van moment tot moment maken we keuzes en nemen beslissingen. Meestal zonder er diep over na te denken; min of meer automatisch. Maar soms moet je kiezen tussen twee kwaden. Dan is beslissen ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Wat het goede is, daar kunnen mensen verschillend over denken. Goed gaat over wat voor jou het beste is om te doen, misschien voor jezelf of voor een ander of iets anders. Soms doe je het goede, maar pakt de situatie anders uit. En soms doe je het goede voor een dierbare, maar doe je dat ten koste van bijvoorbeeld jezelf. Vraag jij jezelf dan ook af: Het goede voor wie? En welke schade breng ik toe met mijn keuze. Wat weegt zwaarder?

WAT VOOR ZIN HEEEFT MIJN LEVEN NOG?

Ieder mens stelt zich deze vraag. Sommigen hebben een antwoord, anderen niet. Soms zijn de vertrouwde antwoorden niet meer toereikend.  Het stellen van deze vraag laat zien dat we van waarde willen zijn als mens. En het drukt uit dat we het leven als zinloos kunnen ervaren. We kunnen vragen stellen zoals: Is er een groter plan? Waartoe dient mijn leven? Is het leven toevallig? Waarom zou ik verder leven? Het stellen van de vraag kan ook betekenen dat je op dit moment of al langere tijd je leven als zinloos ervaart. Ga na wie of wat je nodig hebt.

BEN IK ANDEREN NIET ALLEEN MAAR TOT LAST?

Als mens zijn we vanaf onze geboorte verbonden met anderen. Zonder anderen overleven we niet. aanvankelijk zijn we volledig afhankelijk en naar mate we ouder worden neemt onze afhankelijkheid af en worden we in toenemende mate zelfstandig. Maar wat als we ziek worden, gehandicapt of we worden hoogbejaard. Dan neemt onze afhankelijkheid weer toe. Tijdens ons leven komen we in allerlei afhankelijkheids-relaties terecht. Gelijkwaardig, ongelijkwaardig, steunend, ontmoedigend, kil, warm, afstandelijk, betrokken, enzovoorts. Zo zijn er ook relaties waarin we onszelf als een last kunnen ervaren of bang zijn tot last te zijn voor anderen. Wat betekent het precies: tot last zijn? Wat staat er op het spel als je tot last bent voor een ander?

WAAR HAAL IK DE MOED VANDAAN?

Ieder mens heeft krachtbronnen: zaken waar je energie uit haalt. Bijvoorbeeld: dierbare herinneringen, vriendschappen, lichaamsbeweging, creatieve bezigheden, werk, God, inspirerende kunst of literatuur. In tijden waarin het moeizamer verloopt, maar ook als het vanzelf gaat, is het goed om oog te hebben voor de dingen waar je kracht uit put. Ben ik in balans? Wie of wat is belangrijk voor mij? Waar laad ik op?

WAAROM HEEFT GOD MIJ IN DE STEEK GELATEN?

Voor mensen die gelovig zijn kan deze vraag opkomen. Het is een vraag die gevoelens van verdriet, eenzaamheid, wanhoop en onbegrip laat zien. In moeilijke situaties waarin onzekerheden bestaan, gaan mensen twijfelen en op zoek naar houvast. Het is belangrijk dat er dan mensen om je heen zijn die naar je luisteren, zonder oordeel en helpen het onzekere mee te dragen.