Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding van de geestelijk verzorger vanuit het Centrum voor Levensvragen.

Vanuit de landelijke Centra voor Levensvragen wordt eerstelijns (in de thuissituatie) Geestelijke Verzorging geboden. 
Het contact kan bestaan uit een bezoek aan huis maar ook telefonisch of digitaal is mogelijk. De geestelijk verzorger en de cliënt kijken samen wat het beste past. 
Een contact kan een half uur duren maar ook anderhalf uur. Dat is afhankelijk van de wensen van de cliënt en de situatie.
De geestelijk verzorger bepaalt wanneer de begeleiding stopt. Dat kan zijn op het moment dat hulpvraag is beantwoord of omdat het beschikbare aantal uren is bereikt (dit is gemiddeld 8 uur). Als het nodig is kan de geestelijk verzorger de cliënt doorverwijzen naar een andere zorgverlener, vrijwilliger of hulp verlenende instantie. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, subsidieert eerstelijns Geestelijke Verzorging en stelt eisen aan de professionaliteit van de Geestelijk Verzorgers die binnen de Centra voor levensvragen werkzaam zijn. Zij dienen lid te zijn van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ), en geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).