Wat zijn de kosten?

Vanuit de landelijke Centra voor Levensvragen wordt eerstelijns (in de thuissituatie) Geestelijke Verzorging geboden. 
Het contact kan bestaan uit een bezoek aan huis maar ook telefonisch of digitaal is mogelijk. De geestelijk verzorger en de cliënt kijken samen wat het beste past. 
Een contact kan een half uur duren maar ook anderhalf uur. Dat is afhankelijk van de wensen van de cliënt en de situatie.
De geestelijk verzorger bepaalt wanneer de begeleiding stopt. Dat kan zijn op het moment dat hulpvraag is beantwoord of omdat het beschikbare aantal consulten (8) is bereikt. Als het nodig is kan de geestelijk verzorger de cliënt doorverwijzen naar een andere zorgverlener, vrijwilliger of hulp verlenende instantie. 

Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding van de Geestelijk Verzorger vanuit het Centrum voor Levensvragen.

Beeldmerk Willem van der Vrande