De Spirituele Dimensie

Het menselijk bestaan omvat vier dimensies:

  • De lichamelijke
  • De psychische
  • De sociale

De vierde dimensie van het mens-zijn is de kern: de spirituele dimensie. Deze dimensie staat in voortdurende wisselwerking met de andere dimensies.