Beeldmerk Willem van der Vrande

Het Diamantmodel van Carlo Leget:
een hulpmiddel voor gesprekken over het sterven en de dood

Het Diamantmodel is een model dat ontwikkeld is door Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Het model is bedoeld als hulpmiddel voor gesprekken over het sterven en de dood. Het model bestaat uit zes centrale gebieden:

  • Innerlijke ruimte: dit gebied gaat over de persoonlijke beleving van het sterven en de dood. Welke vragen en gevoelens heeft iemand? Wat is voor hem of haar belangrijk?
  • Ik-Ander: dit gebied gaat over de relatie met anderen. Hoe wil iemand afscheid nemen van zijn of haar naasten? Hoe wil hij of zij zich verbonden voelen met hen?
  • Doen-Laten: dit gebied gaat over de balans tussen actief bezig zijn en zich overgeven aan het stervensproces. Wat wil iemand nog doen in zijn of haar laatste levensfase? Wat wil hij of zij loslaten?
  • Vasthouden-Loslaten: dit gebied gaat over het omgaan met verlies en verandering. Wat wil iemand vasthouden aan zijn of haar leven? Wat wil hij of zij loslaten?
  • Vergeten-Herinneren: dit gebied gaat over de betekenis van herinneringen. Wat zijn belangrijke herinneringen voor iemand? Hoe wil hij of zij herinnerd worden?
  • Weten-Geloven: dit gebied gaat over de vraag naar de betekenis van het leven en de dood. Wat gelooft iemand over het leven na de dood? Wat geeft iemand houvast in het leven?

Het Diamantmodel is een hulpmiddel om gesprekken over het sterven en de dood te structureren. Het kan gebruikt worden door zorgverleners, maar ook door naasten van mensen die in de laatste levensfase verkeren. Het model kan helpen om gesprekken op gang te brengen en om te komen tot verdieping.

Toepassing van het Diamantmodel

Het Diamantmodel kan op verschillende manieren worden toegepast. Het kan gebruikt worden om gesprekken te voeren met mensen die in de laatste levensfase verkeren. Het kan ook gebruikt worden om gesprekken te voeren met naasten van mensen die in de laatste levensfase verkeren.
Als je een gesprek wilt voeren met iemand over het sterven en de dood, kun je beginnen met het uitleggen van het Diamantmodel. Vervolgens kun je het gesprek starten door één van de zes centrale gebieden te kiezen. Je kunt vragen stellen over de persoonlijke beleving van het sterven en de dood, de relatie met anderen, de balans tussen actief bezig zijn en zich overgeven aan het stervensproces, het omgaan met verlies en verandering, de betekenis van herinneringen en de vraag naar de betekenis van het leven en de dood.
Het is belangrijk om te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Je hoeft niet per se een antwoord te hebben op alle vragen. Het gaat er om dat je de ander de ruimte geeft om zijn of haar gedachten en gevoelens te uiten.

Voordelen van het Diamantmodel

Het Diamantmodel biedt een aantal voordelen voor gesprekken over het sterven en de dood. Het model:

  • Helpt om gesprekken te structureren: het model biedt een raamwerk waarbinnen gesprekken kunnen worden gevoerd. Dit kan helpen om gesprekken op gang te brengen en om te komen tot verdieping.
  • Is breed toepasbaar: het model kan gebruikt worden door zorgverleners, maar ook door naasten van mensen die in de laatste levensfase verkeren.
  • Is gericht op de persoonlijke beleving: het model richt zich op de persoonlijke beleving van het sterven en de dood. Dit kan helpen om gesprekken te voeren die voor de ander betekenisvol zijn.

Het Diamantmodel is een waardevol hulpmiddel voor gesprekken over het sterven en de dood. Het model kan helpen om gesprekken op gang te brengen en om te komen tot verdieping. Het model is breed toepasbaar en gericht op de persoonlijke beleving.