Geestelijke
Verzorging

In gesprek

over zingeving

en levensvragen

Wat doet een geestelijk verzorger?

Iedereen kan hulp bieden aan mensen met een levensvraag. Vaak doe je dit terloops en soms zonder dat je het weet. Het gaat om goed luisteren, stil staan bij wat die ander belangrijk vindt, vragen stellen en niet oordelen. Je geeft de ander het gevoel dat die er toe doet.

Geestelijk verzorgers hebben hier hun beroep van gemaakt. Zij bieden begeleiding, hulp en advies bij vragen waarvoor iemand niet terecht kan bij zijn omgeving of zorgverleners. Het gaat dan om complexe situaties, een crisis of er is een vraag waar de deskundigheid van een geestelijk verzorger voor nodig is.

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, voor mensen die gelovig zijn én voor hen zonder geloofsovertuiging. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, een goed gesprek en advies. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.

Een Geestelijk Verzorger heeft een academische opleiding, is gebonden aan het Beroepsgeheim, is aangesloten bij een beroepsvereniging (VGVZ) en geaccrediteerd door een ministerieel (VWS) goedgekeurde instantie (SKGV).

Begeleiding is aanvankelijk kostenloos

Wat heeft mijn leven voor zin? Waarom overkomt mij dit? Waar doe ik het voor? Wat maakt mijn leven de moeite waard? Hoe moet ik verder?

Deze zingevings-, of levensvragen stelt iedereen zich wel eens. Het zijn vragen waar niet meteen een antwoord op te geven is. 

Veel mensen kunnen hierover praten met een partner, een vriend, familielid of een zorgverlener. Maar dat is niet altijd makkelijk, soms staat iemand gewoon te dicht bij je en wil je die ander niet met jouw zorgen en problemen belasten. Als dat het geval is dan kan een geestelijk verzorger hulp bieden.

Geestelijk verzorgers begeleiden mensen die bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek zijn (palliatieve fase), of een ontwrichtende ervaring in hun leven hebben meegemaakt, zoals het verlies van een dierbare. Vanuit het Centrum voor Levensvragen Zuidoost Brabant begeleid ik mensen met zingevingsproblemen of levensvragen. 

De begeleiding bestaat uit Hulpverlenende Gesprekken, ook wel Counselling genoemd. De Geestelijk Verzorger is een specialist op het gebied van zingeving en levensvragen met een academische opleiding.