“De mens bezit een zichtbare en een onzichtbare werkplaats.
De zichtbare is zijn lichaam, de onzichtbare zijn verbeeldingskracht.
De verbeeldingskracht kan helen of ziek maken,
al naar gelang de wijze waarop ze wordt ingezet”          Paracelsus

Willem van der Vrande

Vanaf 2019 ben ik als vrijgevestigd Geestelijk Verzorger werkzaam in Zuidoost Brabant, met een zending van het Bisdom den Bosch. Daarvoor was ik Geestelijk Verzorger werzaam in het Elkeliek ziekenhuis te Helmond. Daar was ik vooral betrokken bij de afdelingen Geriatrie, Neurologie en Cardiologie. Voor 2007 heb ik als pastor gewerkt in het basispastoraat in Valkenswaard. Ik heb les gegeven als docent Nederlands en Aardrijkskunde aan het middelbaar onderwijs en aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek als docent levensbeschouwing. Nu geef ik onder andere scholing aan huisartsen en zorgmedewerkers in de eerste lijn en aan vrijwilligers en mantelzorgers.
Tot 1 april 2022 was ik verbonden aan de Zorgboog, een zorginstelling in de regio Helmond en Peel, als Geestelijk Verzorger voor bewoners van een aantal locaties. Ik ben aangesloten bij het ‘Centum voor Levensvragen Oost-Brabant’ en begeleid van daaruit mensen (vanaf 50 jaar) in de thuissituatie bij zingeving en levensvragen.
Op verzoek ben ik beschikbaar als voorganger in de levensliturgie: uitvaart, huwelijk, doop, etc. Als vaste voorganger ben ik betrokken bij de kapel van het Elkerliek ziekenhuis, het Missieklooster van de Zusters van het Kostbaar Bloed in Aarle Rixtel en bij de Zusters Franciscanessen in Asten. Voorts ben ik lid van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) en geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Zowel VGVZ als SKGV zijn erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en door de meeste Zorgverzekeraars.