Hulpverlenende Gespreksvoering

Geestelijke Verzorging is een vorm van hulpverlenende gespreksvoering: counselling. Het is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. De Geestelijk Verzorger ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als vermoeidheid, energieverlies, lusteloosheid, spanningsklachten of gevoelens van angst of ontevredenheid. Begeleiding door een Geestelijk Verzorger kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen met een Geestelijk Verzorger ga je op zoek naar oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt door de GV-er optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Vaak is het leren aanvaarden van een ingrijpende levenservaring en het zich richten op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, genoeg om vol vertrouwen en zin de draad van het leven weer op te pakken.

Counselling is geen psychotherapie en dus niet gericht op het behandelen van psychische klachten, maar op het leren omgaan en accepteren van ingrijpende gebeurtenissen die de balans in het leven ingrijpend hebben verstoord.